Właścicielem serwisu  www. fotoww.pl   mieszczącego się pod adresem internetowym fotoww.pl jest firma Foto-Centrum Wojciech Wieżel mieszcząca się w Człuchowie ul.Królewska 11/7

 • Złożenie zlecenia oznacza akceptację tego regulaminu.
 • Warunkiem dokonania zamówienia jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta. Korzystanie z serwisu Fotoww.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówienia.
 • Nie podanie  w formulażu rejestracji takich danych jak imię i nazwisko ,adres zamieszkania i nr tel. oznacza rezygnację z usług świadczonych za pobraniem.
 • Foto-Centrum oświadcza, że przekazanych danych nie będzie wykorzystywał  w innym celu jak wykonanie powierzonego zlecenia.
 • Zlecający oświadcza, że treści zawarte w przekazanych przez niego plikach nie naruszają praw osób trzecich i że dysponuje prawami do ich wykorzystania w celu złożenia tego zlecenia.
 • Foto-Centrum Wojciech Wieżel zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi z przekazanych plików, jeżeli zawarta w nich treść wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości co do zgodności z prawem i obyczajami.
 • Foto-Centrum Wojciech Wieżel jest właścicielem wszelkich praw do zdjęć w udostępnionych galeriach i nie wyraża zgody do jakiegokolwiek komercyjnego ich wykorzystania bez osobnej zgody. Pliki w udostępnionych galeriach są przeznaczone wyłącznie do własnego niekomercyjnego użytku.
 • O statusie przekazanej do realizacji usługi zlecający będzie informowany pocztą elektroniczną na wskazany adres.
 • Reklamacje należy dostarczyć na koszt własny do siedziby firmy ( Kontakt ) wraz z dowodem zakupu oraz nr zlecenia. Relamację należy zgłosić nie później niż 14-dni od daty odebrania usługi.
 • Za zlecone usługi płacimy: GOTÓWKĄ - płatność za usługę następuje w chwili odbioru wykonanej usługi lub  PRZELEWEM - przedpłatę na konto:
  19 9326 0006 0009 2252 2000 0010 BS Człuchów lub za pośrednictwem serwisu PayU.
 • Dokładne dane do przelewu dostarczane są w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez obsługę serwisu. W tytule przelewu zawsze należy umieścić nr zlecenia.

                                                


webPhoto (1.6.6.487)

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

Ta strona przechowuje informacje przy pomocy ciasteczek.

Zapoznaj się z naszym regulaminem.